Chung cư Gelexie Tam Trinh tiến độ ghi nhận ngày 12/3/2017

Chung cư Gelexia Tam Trinh trong những ngày đầu năm, tiến độ xây dựng vẫn rất khẩn trương. Mặc dù trời mưa có lúc nặng hạt, nhưng chưa bao giờ công trường ngừng thi công, cả về đêm.

Chung cư Gelexia Riverside Tam Trinh cam kết bàn giao trước tiến độ cho khách hàng. Trao đến khách hàng những sản phẩm tốt nhất và những dịch vụ tiện ích nhất cho khách hàng.

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT1 - Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT1 – Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT2A & CT2B - Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT2A & CT2B – Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 - Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 8)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 – Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 8)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 - Chung cư Gelexia Riverside

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 – Chung cư Gelexia Riverside

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 - Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 8)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 – Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 8)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT2A & CT2B - Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa CT2A & CT2B – Chung cư Gelexia Tam Trinh ( Tầng 6)

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 - Chung cư Gelexia Riverside

Tiến độ ghi nhận tại Tòa C3 – Chung cư Gelexia Riverside

Quý khách có nhu cầu tham khảo, biết thêm thông tin chi tiết về chung cư Gelexia Riverside Tam Trinh, xin vui lòng liên hệ: 0169 33 23456

039.33.23456