Cập nhật tiến độ ngày 20/02/2017

Hình ảnh thi công về đêm

Hình ảnh thi công về đêm

Hình ảnh toà CT2A và CT2B

Hình ảnh toà CT2A và CT2B

Con đường nối từ 885 Tam Trinh đã hoàn thành

Con đường nối từ 885 Tam Trinh đã hoàn thành

039.33.23456